Home CompaniesNorway West

TreeCareUB

EwB site: Dalane videregående skole

Facebook: www.facebook.com/Treecare-UB-322966371811791/

Number of students: 5

Teacher: Margaret Smorholm

Volunteer: No volunteer at this moment

EwB Joint-Ventures:

none yet

Photos

Description

TreeCare UB selger humlehus og fuglehus som fungerer produsert av norske overskuddsmaterialer, til mennesker som ønsker å gjøre mer og med mindre ressurser for å sikre biologisk mangfold. Vi i TreeCare UB vil skape en verdi av de trærne som ligger igjen etter nedhugging. Ut fra disse trærne produserer vi fuglehus og humlehus. De er et symbol på å stoppe nedhugging av trær, og bevaring av fugler og humler. Vær med å stoppe nedhugging av trær og gi et hjem til fugler og humler.

Products

Services

 

Global Sponsors

Partners and Projects